Greenaşyl gyzgyn suw durmuşyny döredýäris

Gün we howanyň täzelenýän energiýasyny ulanmak arkaly!

Sitata soraň

Iň soňky önümler

Bizden satyn alyp boljak önümleriňize gün kollektory, gün suw gyzdyryjy, ýylylyk nasosy, gün termiki gibrid ýylylyk nasos suw gyzdyryjy ulgamy, suw sowadyjy enjam, gyzgyn suw saklaýyş tanky we gyzgyn suw ýyladyş ulgamy üçin ähli enjamlar girýär.
has giňişleýin gör

Aýratyn önümler

 • Solar Products Solar Products

  Gün önümleri

 • Air Source Heat Pump Air Source Heat Pump

  Howa çeşmesi ýylylyk nasosy

 • Solar Hybrid Heat Pump System Solar Hybrid Heat Pump System

  Gün gibrid ýylylyk nasos ulgamy

 • Hot Water System Solution Hot Water System Solution

  Gyzgyn suw ulgamynyň çözgüdi

 •  
 •  
 •  

Iň soňky habarlar

 • What’s the difference of air source heat pump, ground source heat pump?

  Howanyň tapawudy näme ...

  05 Oktýabr, 21
  Köp sarp edijiler ýylylyk nasosy bilen baglanyşykly önümleri satyn alanda, köp öndürijiniň suw çeşmesi ýylylyk nasosy, ýerüsti ýylylyk nasosy we howa çeşmesi ýaly dürli ýylylyk nasos önümleriniň bardygyny görerler.
 • 10 years cooperation on flat plate solar collectors

  Tekiz tabakda 10 ýyllyk hyzmatdaşlyk ...

  18-nji sentýabr, 21-nji sentýabr
  Bu aý tekiz plastinka gün kollektorlarynyň täze gapy köne dostumyzyň müşderisine iberilmäge taýýar! ...

Gün suw gyzdyryjy we ýylylyk nasosy bilen zawod üpjün edijisini gözleýärsiňizmi?

Hawa, SolarShine gün ýylylyk we ýylylyk nasos önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir , biz bu ugurda öňdebaryjy öndürijilerden biri, içerki bazara we 30-dan gowrak ýurtdan gelen müşderiler üçin önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi dowam etdiriň.
Greenaşyl gyzgyn suw durmuşyny döredýäris

Gün we howanyň täzelenýän energiýasyny ulanmak arkaly!

Sitata soraň