Çeşme

 • What’s the difference of air source heat pump, ground source heat pump?

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň, ýerüsti ýylylyk nasosynyň tapawudy näme?

  Köp sarp edijiler ýylylyk nasosy bilen baglanyşykly önümleri satyn alanda, köp öndürijiniň suw çeşmesi ýylylyk nasosy, ýerüsti ýylylyk nasosy we howa çeşmesi ýylylyk nasosy ýaly dürli ýylylyk nasos önümleriniň bardygyny görerler. Üçüsiniň arasynda näme tapawut bar? Howa çeşmesi ýylylyk nasosy Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy ...
  Koprak oka
 • Heatylylyk nasosynyň merkezi suw ýyladyş ulgamyny nädip ölçemeli?

  Size laýyk ulgam dizaýny bermek üçin, aýratyn talaplaryňyza görä aşakda maglumat bermegiňizi haýyş edýäris: 1. Bu ulgamdan näçe adam gyzgyn suw ulanmaly? 2. Myhmanhana, mekdep umumy ýaşaýyş jaýy ýaly gurluşygyň görnüşi nähili ...
  Koprak oka
 • Gün gyzgyn suw ýyladyş ulgamy toplumy näme?

  Gün termiki gyzgyn suw ýyladyş ulgamy nähili görünýär? Gün gyzgyn suw ýyladyş ulgamy üçin esbaplar toplumy näme? Mysal üçin 1000 litr we 1500 litr ulgamyny alýarys. PDF faýly göçürip almagyňyzy haýyş edýäris. Göçürip al
  Koprak oka
 • How to design and install a heat pump hot water system?

  Heatylylyk nasosynyň gyzgyn suw ulgamyny nädip dizaýn etmeli we gurmaly?

  Heatylylyk nasosynyň gyzgyn suw ulgamyny nädip dizaýn etmeli we gurmaly? Heatylylyk nasosyny dizaýn etmek we gurmak üçin bu işi ýerine ýetirmek üçin hünärmenler gerek, ýöne käwagt öz howa çeşmesi ýylylyk nasosynyň gyzgyn suw bilen ýyladylmagyny aýdyp bilersiňiz ...
  Koprak oka