Basseýn ýylylyk nasosy

 • 3HP-30HP R32 howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy basseýn ýylylyk nasosy

  3HP-30HP R32 howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy basseýn ýylylyk nasosy

  “SolarShine” -iň 3- 30Hp basseýn ýylylyk nasoslary ýapyk we açyk howuzlar üçin döredilen ýokary hilli önümler, elektrik ýa-da gaz gyzdyryjy däl.Amal diňe çäkli elektrik girişini talap edýär, ýokary netijelilik.

 • 1.5- 2Hp Şahsy jaý howuzy üçin kiçi basseýn ýylylyk nasosy

  1.5- 2Hp Şahsy jaý howuzy üçin kiçi basseýn ýylylyk nasosy

  “SolarShine” -iň 1,5- 2Hp basseýn ýylylyk nasosy, ýapyk ýa-da açyk howuzlar üçin döredilen ýokary hilli önümdir.Pumpylylyk nasos bölümi suwuň temperaturasyny amatly temperatura aralygynda 28-30 ° C aralygynda saklap biler.

 • 2.6KW-dan 22KW-a çenli ýapyk we açyk basseýn ýylylyk nasosy

  2.6KW-dan 22KW-a çenli ýapyk we açyk basseýn ýylylyk nasosy

  “SolarShine” basseýniniň ýylylyk nasoslary dürli ululykdaky howuzlary suw bilen ýylatmak üçin niýetlenendir, daşarky howuzlary we gapy howuzlaryny, öý kiçi howuzlaryny ýa-da uly söwda howuzlaryny öz içine alýar.Bizde 2.6KW-dan 22KW / 3HP-den 25HP-a çenli yzygiderli howuz üýşmek nasoslary bar.

 • 3- 50 at güýji basseýn uly söwda howzy üçin ýylylyk nasosy

  3- 50 at güýji basseýn uly söwda howzy üçin ýylylyk nasosy

  “SolarShine” -iň 3- 50Hp basseýn ýylylyk nasoslary ýapyk we açyk uly söwda howuzlary üçin döredilen ýokary hilli önümlerdir.

 • 5-7 HP basseýn ýylylyk nasosy

  5-7 HP basseýn ýylylyk nasosy

  SolarShine 5-7 HP Basseýn ýylylyk nasos bölümleri basseýniň suw temperaturasyny amatly temperatura aralygynda 38-40 ° C aralygynda saklap biler.haýsyaýrylmaz dizaýn, ykjam gurluş, owadan görnüş, kiçi ýer, amatly we çeýe gurnama.

 • 10-12 HP basseýn ýylylyk nasosy

  10-12 HP basseýn ýylylyk nasosy

  “SolarShine 10-12 HP” basseýn ýylylyk nasos bölümleri basseýniň suw temperaturasyny 38-40 the amatly temperatura aralygynda saklap biler.Howuz ýylylyk nasosynyň hemmetaraplaýyn netijeliligi 500% -e çenli.

 • 15-20 HP basseýn ýylylyk nasosy

  15-20 HP basseýn ýylylyk nasosy

  SolarShine 15-20 HP Basseýn ýylylyk nasos bölümleri basseýniň suw temperaturasyny amatly temperatura aralygynda 38-40 keep aralygynda saklap biler.Elektrik gyzdyryjy ýa-da gaz gazany gyzdyryjy ýaly adaty energiýa ýyladyş enjamlary bilen deňeşdirilende 4-5 esse ýyladyş çykdajylaryny tygşytlap biler.

 • 2.5- 4 HP basseýn ýylylyk nasosy

  2.5- 4 HP basseýn ýylylyk nasosy

  SolarShine 2.5- 4 HP Basseýn ýylylyk nasosy, hususy ýapyk ýa-da açyk howuzlar üçin döredilen ýokary hilli önümdir.Howuz, 22500 BTU -36000 BTU üçin ýyladyş we hemişelik temperatura üçin amatly

 • 25-50 HP basseýn ýylylyk nasosy

  25-50 HP basseýn ýylylyk nasosy

  SolarShine 25-50 HP basseýn ýylylyk nasosy, ýapyk we açyk uly söwda howuzlary üçin döredilen ýokary hilli önümdir.

  Gün şöhlesiniň ýylylyk nasos seriýasy bölümi, howuzda hemişelik ýylylygy gyzdyrmak üçin enjamlaryň täze görnüşidir, geçmişde yzygiderli ýylylyk gyzdyrmak üçin mineral ýangyja bil baglamagyň “utandyryjy” ýagdaýyny ýeňip geçýär.Poslama garşylyk sebäpli aralyk ýylylyk çalşyjynyň maýa goýumy tygşytlanýar we gurnamak has ýönekeýdir.

 • 2.5- 4 HP basseýn ýylylyk nasosy

  2.5- 4 HP basseýn ýylylyk nasosy

  SolarShine 2.5- 4 HP Basseýn ýylylyk nasosy, hususy ýapyk ýa-da açyk howuzlar üçin döredilen ýokary hilli önümdir.Howuz, 22500 BTU -36000 BTU üçin ýyladyş we hemişelik temperatura üçin amatly